Class 10 Assamese Book Question Answer দশম শ্ৰেণী প্ৰশ্নৰ উত্তৰ

Class 10 Assamese Book Question Answer

অসমীয়া class 10 পদ্য়াংশ
পাঠ ১ বৰগীত
পাঠ ২ জিকিৰ
পাঠ ৩ প্ৰশস্তি
পাঠ ৪ মই অসমীয়া
পাঠ ৫ দৃশ্যান্তৰ
পাঠ ৬ ছাত্ৰ জীৱন আৰু সমাজ সেৱা
পাঠ ৭ ভাৰতীয় সংস্কৃতি
পাঠ ৮ অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ গাঁথনি আৰু সংস্কৃতি
পাঠ ৯ নিউটন আৰু সপ্তদশ শতিকাৰ বৌদ্ধিক বিপ্লৱ
পাঠ ১০ ইন্টাৰনেটৰ তিতা মিঠা
পাঠ ১১ অৰুণিমা সিনহা 
পাঠ ১২ অৰণ্য যাত্ৰা
পাঠ ১৩ পাৰস্যত এভুমুকি
পাঠ ১৪ মুক্তি মঙ্গল ভটিমা
পাঠ ১৫ কানাইৰ চাতুৰী
পাঠ ১৬ ৰামসিংহৰ অসম আক্রমণ
পাঠ ১৭ বিষাদ যোগ

Class 10 Assamese Mathematics Book

General Maths
সাধাৰণ গণিত
প্রথম অধ্যায় বাস্তৱ সংখ্যা
দ্বিতীয় অধ্যায় বহুপদ
তৃতীয় অধ্যায় দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ যোৰ 
চতুৰ্থ অধ্যায় দ্বিঘাত সমীকৰণ
পঞ্চম অধ্যায় সমান্ত প্ৰগতি

Class 10 Assamese General Science Book Question Answer

দশম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান (General Science)
ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ
প্রথম অধ্যায় ৰাসায়নিক বিক্রিয়া আৰু সমীকৰণ
দ্বিতীয় অধ্যায় এছিড, ক্ষাৰক আৰু লৰণ
তৃতীয় অধ্যায় ধাতু আৰু অধাতু
চতুৰ্থ অধ্যায় কার্বন আৰু তাৰ যৌগ
পঞ্চম অধ্যায় মৌলৰ পর্যাবৃত্ত শ্রেণীবিভাজন
জীৱবিজ্ঞানৰ
প্রথম অধ্যায় জীৱন প্রক্রিয়া
দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ন্ত্রণ আৰু সমন্বয়
তৃতীয় অধ্যায় জীৱই কেনেকৈ বংশবিস্তাৰ কৰে?
চতুৰ্থ অধ্যায় বংশগতি আৰু ক্ৰমবিকাশ
পদার্থ বিজ্ঞানৰ
প্রথম অধ্যায়  পােহৰ-প্রতিফলন আৰু প্ৰতিসৰণ
দ্বিতীয় অধ্যায় মানুহৰ চকু আৰু বাৰেবৰণীয়া পৃথিৱী
তৃতীয় অধ্যায় বিদ্যুৎ
চতুৰ্থ অধ্যায় বিদ্যুৎ-প্রবাহৰ চুম্বকীয় ক্রিয়া
পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ
প্ৰথম অধ্যায় শক্তিৰ উৎসসমূহ
দ্বিতীয় অধ্যায় আমাৰ পৰিৱেশ
তৃতীয় অধ্যায় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

Class 10 Assamese Social Science Book Question Answer

দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান প্ৰশ্ন উত্তৰ
ইতিহাস
প্রথম অধ্যায় বংগ বিভাজন আৰু স্বদেশী আন্দোলন
দ্বিতীয় অধ্যায় মহাত্মা গান্ধীৰ আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্রাম
তৃতীয় অধ্যায় অসমত ব্ৰিটিছ বিৰোধী জাগৰণ আৰু কৃষক বিদ্ৰোহ
চতুৰ্থ অধ্যায় স্বাধীনতা আন্দোলন আৰু অসমত জাতীয় জাগৰণ
ভাৰত আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক এঁতিহ্য
ভূগোল
প্রথম অধ্যায় অৰ্থনৈতিক ভূগোল : বিষয়বস্তু আৰু সম্পদ
দ্বিতীয় অধ্যায় পৰিৱেশ আৰু পৰিৱেশৰ সমস্যা
তৃতীয় অধ্যায় পৃথিৱীৰ ভূগোল
চতুৰ্থ অধ্যায় অসমৰ ভূগোল
ৰাজনীতি বিজ্ঞান
প্রথম অধ্যায় ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ
দ্বিতীয় অধ্যায় আন্তৰ্জাতিক সংস্থা – ৰাষ্ট্ৰসংঘ আৰু অন্যান্য
অর্থনীতি বিজ্ঞান
প্ৰথম অধ্যায় মুদ্ৰা আৰু বেংক ব্যৱস্থা
দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন

 

Scroll to Top